Menu

side 4
arbeidsrekkefølge


Prosjektet som er bygget opp rundt et konsept har flere trinn og der bli mange forutsetninger som må på plass.

Side 5
Forespørsel til
personer som
har tilknytning eller
jobber med byplanlegging