Menu

side 7
Finansieringsform

Det er gjort tanker rundt finansieringsformen der egeninnsats fra innbyggerne sin side er en del av den.

Den øvrige finansieringen vil man komme tilbake til ettersom de første trinnene i prosjektet er på plass.

Prosjektet er basert på frivillig og ulønnet arbeide.

side 8
Vi må få prosjektet i gang