Menu


side 3
hva skal til

Nå i startfasen må vi først få på plass en grovskisse rundt beregning av areal, infrastruktur, næringsliv og boliger til en by/samfunn på ca. 10 000 mennesker.

Punkt 2 som tar utgangspunkt i trinnet å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår og skolegang da er det valgt å tilrettelegge for barnehagedekning.

side 4
Arbeidsrekkefølge