Menu

hovedside

Forespørsel om å delta i en dugnad til et nytt humanitært prosjekt

Formål:
På sikt å etablere en by på ca. 10 000 mennesker i et afrikansk land.

Hensikt:
Å gi håp og tro om en bedre framtid for folk som lider på grunn av fattigdom og fortvilelse.

Forutsetninger som må være tilstede for å få dette til er blant annet:
Skape en selvfungerende by ved å legge til rette for å inkludere alle innbyggerne uavhengig av religion og politisk tilhørighet.
Skape arbeidsplasser.
Legge til rette for gode oppvekstsvilkår og skolegang.
Etablere leie/eie forhold av bolig.
Legge til rette for trivsel.

Hovedmålet med dette prosjektet:
Er at det på sikt skal skape inspirasjon for fattige og fortvilte mennesker verden over.

side 2
Hvordan få det til