Menu

side 6


Forespørsel

Forespørsel til personer som har tilknytning eller jobber i barnehage

Det er ønskelig om noen kan bidra med forslag om hvordan en barnehage kan framstå det gjelder da hva den bør inneholde vedrørende areal for bygget, inndeling av alderstrinn, lekeareal inne og ute (Her er det greit med en cirka beregning utformet i en skisse) Hvordan den pedagogiske plattformen kan være og antall ansatte i forhold til antall barn på de forskjellige trinn.

Norge ligger langt framme på dette feltet og har mye kunnskap og erfaring om gode vilkår for de små barna.

Det å tilrettelegge for barnehagedekning gir de som ønsker det av innbyggerne mulighet til å la barna få gå i barnehage.

side 7
Finansieringsform