Menu

side 2
hvordan få det til

Der skal arbeides på mange felt i prosjektet og det skal sendes ut forespørsler om råd og synspunkter.
Ettersom svar foreligger skal disse samordnes i en prosjektplan.
Når prosjektplanen er ferdigstilt vil den bli oversendt Utenriksdepartementet for å få hjelp til videre arbeide med etablering av byen.

side 3
Hva skal til