Menu

side 5

Forespørsel

Forespørsel til personer som har tilknytning eller jobber med byplanlegging

Det som trengs i første del av prosjektet er om noen kan bistå med grovberegning av areal, infrastruktur, næringsliv og boliger til en by/samfunn på ca. 10 000 mennesker.
Grovberegning av nevnte faktorer kan framstå i en skisse.

side 6
Forespørsel til
personer som har
tilknytning eller jobber
i barnehage